Skip to main content
A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.
Your virtual face or picture.
One file only.
12 MB limit.
Allowed types: png gif jpg jpeg.

Afsluttede uddannelser

Order
Angiv hvilke(n) uddannelse(r) du evt. har fuldført, f.eks. "Kandidat i sundhedsvidenskab".
Angiv din nuværende beskæftigelse, f.eks. "Kandidatuddannelse i psykologi" eller "jobsøgende".
Skriv lidt om dig selv, og hvad du gerne vil bidrage med. For at beskytte dine private data bedst muligt, bør du undgå at angive personfølsomme oplysninger, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, seksualitet eller kriminelle forhold. Læs evt. mere på Datatilsynets hjemmeside.
Adresse
Vælg om du ønsker at ansøge om medlemskab eller melde dig som frivillig. Vær opmærksom på, at du skal være over 18 år.
Jeg accepterer at alle oplysninger, som jeg angiver på min profil (pånær min email-adresse), vil være tilgængelige for andre medlemmer. Profilen vil ikke være offentligt tilgængelig (dvs. for ikke-medlemmer), med mindre du er med i bestyrelsen.