Gå til hovedindhold

Selv-blindet, borger-drevet videnskab til udforskning af mikrodosering

Figur fra artiklen, der vises studiets opsætning
Figur fra artiklen som skitserer studiets opbygning

Forskerne bag dette studie har samlet data gennem et opfindsomt citizen science projekt, som kort sagt er crowd sourcing for forskning. De har hvervet folk online (personer, der alligvel havde intentioner om at mikrodosere) og bedt dem om at følge bestemte instrukser i deres mikrodoserings-rutine.

Herved kunne de (i det omfang at deltagerne udførte instrukserne rigtigt) approksimere et egentligt placebo-kontrolleret studie, hvor deltagerne ikke ved, om de får det aktive stof eller ej.

Resultaterne peger på, at de positive resultater som folk oplever ved mikrodosering, primært skyldes placebo-effekten.

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Mikrodosering er en praksis hvor man jævnligt indtager lave doser af psykedeliske stoffer. Anekdotiske beretninger antyder, at mikrodosering forbedrer mental trivsel og kognition; Disse beretninger er imidlertid potentielt partiske pga. placebo-effektion.

Dette studie anvendte et "selv-blinding" citizen science initiativ, hvor deltagerne blev givet online instrukser om hvordan placebo-kontrol kunne indarbejdes i deres mikrodoserings-rutine uden klinisk supervision. Studiet blev gennemført af 191 deltagere og er dermed det største placebo-kontrollerede forsøg med psykedelika til dato.

Alle psykologiske målinger viste en signifikant forbedring fra grundniveau til efter den 4 uger lange dosis-periode for mikrodose-gruppen; dog forbedredes placebogruppen også og der kunne ikke observeres nogen signifikant forskel mellem grupperne.

Akutte (følelsesmæssig tilstand, stof-intensitet, humør, energi og kreativitet) og post-akutte (angst) målinger viste små, men signifikante mikrodose vs. placebo forskelle; men disse resultater kan forklares ved at forsøgsdeltagerne "brød blindingen" [dvs. gættede rigtigt mht. om det var placebo eller ej. red.]

Resultaterne peger på, at de anekdotiske fordele ved mikrodosering kan forklares med placebo-effekten.

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)
Forfattere
Balázs Szigeti
Laura Kartner
Allan Blemings
Fernando Rosas
Amanda Feilding
David Nutt
Robin L. Carhart-Harris
David Erritzoe
Tidsskrift
eLife
Nøgleord
mikrodose
mikrodosering