Gå til hovedindhold

Risikovurdering ved brug af ayahuasca i religiøse sammenhænge

Ayahuasca preparation
Ayahuasca preparation. Licens CC-BY-SA Wikimedia Commons.

Denne artikel handler om en undersøgelse af risici og skadevirkninger ved brugen af ayahuasca i religiøse sammenhænge. Den bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som medlemmer af den synkretistiske religiøse bevægelse União do Vegetal (UDV) har udfyldt.

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Formål:

Uanset om der er tale om spirituel, rekreativ eller potentiel terapeutisk brug, er interessen for ayahuasca vokset bemærkelsesværdigt. Ayahuascas vigtigste aktive stoffer er N,N-dimethyltryptamin og visse monoaminoxidasehæmmende β-carboliner. Mulige lægemiddelinteraktioner er et stort problem, og der mangler forskning på dette område. Formålet med denne undersøgelse var at evaluere sikkerheden ved rituel ayahuasca-anvendelse med hensyn til bivirkninger og risikofaktorer.

Metoder:

I denne tværsnitsundersøgelse (cross-sectional undersøgelse) besvarede ayahuasca-brugere fra en religiøs institution et online spørgeskema om ritualets sikkerhed. Bivirkninger, sikkerhedsforanstaltninger og mulige risikofaktorer (psykiatrisk diagnose og medicinering) blev undersøgt.

Resultater:

De hyppigste bivirkninger blandt de 614 deltagere var forbigående gastrointestinale virkninger (kvalme og opkastning). Halvtreds deltagere rapporterede selv om en psykiatrisk diagnose (depression og angst var de mest udbredte), og disse deltagere oplevede oftere bivirkninger. Psykiatrisk medicinbrug blev rapporteret af 31 deltagere. Der blev ikke fundet nogen indikation på øgede bivirkninger på grund af lægemiddelinteraktion.

Konklusion:

Et mindretal af deltagerne rapporterede at være meget negativt påvirket af vedvarende bivirkninger. Brug af psykiatrisk medicin under deltagelse i ayahuasca-ritualer var ikke forbundet med øgede bivirkninger. For det meste synes den religiøse institutions praksis at være tilstrækkelig til at forhindre forværrede reaktioner. Fremtidige undersøgelser kunne med fordel fokusere på negativt påvirkede brugere.

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)
Forfattere
Ícaro Durante
Rafael G. dos Santos
José C. Bouso
Jaime E. Hallak
Publiceringsdato
Tidsskrift
Brazilian Journal of Psychiatry
Nøgleord
ayahuasca
bivirkninger
monoaminoxidasehæmmer
risikofaktorer
skadesreduktion