Gå til hovedindhold

Psykedelika kan ikke forbindes med mentale sundhedsproblemer eller selvmordstruende adfærd: Et populationsstudie

usa in numbers
Populationsstudie, data er hentet fra USA

De norske forfattere bag artiklen, Pål-Ørjan Johansen og Teri Suzanne Krebs, har analyseret en stor mængde sundhedsdata fra den årlige amerikanske spørgeskemaundersøgelse "National Survey on Drug Use and Health". De har undersøgt, om der kan findes nogle sammenhænge mellem mentale lidelser (f.eks. selvmordstanker, depression og angst) og brug af psykedelika. Forfatterne er medstiftere af EmmaSofia, som er en politisk forening i Norge, der arbejder for en "ruspolitikk basert på forskning og respekt for menneskerettighetene".

Abstract / resumé (vores oversættelse)

En nylig stor populationsundersøgelse af 130.000 voksne i USA kunne ikke finde bevis for en forbindelse mellem brug af psykedelika (lysergsyre-diethylamid, psilocybin eller meskalin) og psykiske problemer.

Ved hjælp af et nyt datasæt bestående af 135.095 tilfældigt udvalgte voksne i USA, inklusive 19.299 brugere af psykedelika, undersøger vi sammenhængen mellem brug af psykedelika og mental sundhed. Efter at have korrigeret for sociodemografi, anden stofbrug og depression i barndommen, fandt vi ingen signifikante sammenhænge mellem brug af psykedelika gennem livet og øget sandsynlighed for alvorlig psykologisk lidelse, mental sundhedsbehandling, selvmordstanker, selvmordsplaner og selvmordsforsøg, depression og angst.

Vi kunne ikke finde bevis for, at brug af psykedelika er en uafhængig risikofaktor for mentale helbredsproblemer. Psykedelika anses ikke for at skade hjernen eller andre kropsorganer eller forårsage afhængighed eller tvangsmæssig brug; alvorlige bivirkninger, der involverer psykedelika, er ekstremt sjældne. Generelt er det vanskeligt at se, hvordan forbud mod psykedelika kan retfærdiggøres som en folkesundhedsforanstaltning.

Mere om artiklen
Originaltitel
Psychedelics not linked to mental health problems or suicidal behavior: A population study
Forfattere
Pål-Ørjan Johansen
Teri Suzanne Krebs
Publiceringsdato
Tidsskrift
Journal of Psychopharmacology
Nøgleord
psykedelika
hallucinogen
epidemiologi
folkesundhed
selvmord
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)