Gå til hovedindhold

Psykedelika fremmer strukturel og funktionel neuroplasticitet

Psykedelika fremmer vækst af bestemte typer hjernecellevæv
Psykedelika fremmer vækst af bestemte typer hjernecellevæv. Illustration af BM. Kreditering: CC BY

Forfatterne hævder i denne artikel at serotonerge psykedelika øger væksten af bestemte typer af hjernecellevæv, og at de fremmer plasticitet via en mekanisme, der ser ud til at være bevaret gennem evolutionshistorien.

De foreslår, at de strukturelle ændringer som sker i hjernen, kan være grundlaget for de psykedeliske substansers antidepressive egenskaber.

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Atrofi af neuroner i den præfrontale cortex (PFC) spiller en nøglerolle i patofysiologien af ​​depression og beslægtede lidelser. Evnen til at fremme både strukturel og funktionel plasticitet i PFC er blevet antaget  at ligge til grund for de hurtigvirkende antidepressive egenskaber af den dissociative anæstetiske substans ketamin.

Her rapporterer vi, at serotonergiske psykedelika, ligesom ketamin, er i stand til robust at øge neuritogenese og / eller spinogenese både in vitro og in vivo. Disse ændringer i neuronal struktur ledsages af øget synapseantal og -funktion, målt ved fluorescensmikroskopi og elektrofysiologi.

De strukturelle ændringer induceret af psykedelika ser ud til at stamme fra stimulering af TrkB, mTOR og 5-HT2A signalveje og kunne muligvis forklare den kliniske effektivitet af disse forbindelser. Vores resultater understreger det terapeutiske potentiale hos psykedelika og identificerer adskillige støttepunkter til medicinalkemisk indsats med fokus på at udvikle plasticitetsfremmende forbindelser som sikre, effektive og hurtigvirkende behandlinger af depression og beslægtede lidelser.

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)
Forfattere
Calvin Ly
Publiceringsdato
Tidsskrift
Cell Reports
Nøgleord
neural plasticitet
psykedelika
spinogenese
synaptogenese
depression
LSD (lysergsyre-diethylamid)
DMT (dimethyl-tryptamin)
ketamin
noribogaine
MDMA