Gå til hovedindhold

Psilocybin forårsager væsentlig og vedvarende reduktion i depression og angst hos patienter med livstruende kræft: Et randomiseret, dobbelt-blindet studie

Figur fra artiklen

Professor i Psykiatri Roland Griffiths og hans team fra Johns Hopkins har udført nogle af de mest grundige og anerkendte forsøg med psilocybin. Roland Griffiths er en respekteret figur inden for forskningsverdenen bl.a. pga. hans studier i hvordan alt fra kaffe til ketamin påvirker adfærd. Han har publiceret mere end 300 artikler, hvoraf mange har været finansieret af det amerikanske sundhedsvæsen, National Institute of Health.

Omtale i medierne

https://www.scientificamerican.com/article/psilocybin-a-journey-beyond-the-fear-of-death/

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Kræftpatienter udvikler ofte kroniske, klinisk signifikante symptomer på depression og angst. Tidligere undersøgelser antyder, at psilocybin kan mindske depression og angst hos kræftpatienter. Virkningerne af psilocybin blev undersøgt hos 51 kræftpatienter med livstruende diagnoser og symptomer på depression og / eller angst. 

Dette randomiserede, dobbeltblindede, cross-over forsøg undersøgte virkningerne af en meget lav (placebo-lignende) dosis (1 eller 3 mg / 70 kg) mod en høj dosis (22 eller 30 mg / 70 kg) psilocybin administreret i counter-balanceret sekvens med 5 uger mellem sessioner og en 6-måneders opfølgning. Instruktioner til deltagere og forsøgspersonalet minimerede forventnings-bias.

Deltagere, ansatte og observatører i lokalsamfundet vurderede deltagerstemninger, holdninger og adfærd gennem hele undersøgelsen. Højdosis psilocybin frembragte store reduktioner i kliniker- og selvklassificerede målinger af nedtrykthed og angst sammen med stigninger i livskvalitet, følelse af mening med livet og optimisme samt fald i dødsangst. 

Efter 6 måneders opfølgning blev disse ændringer opretholdt, hvor ca. 80% af deltagerne fortsatte med at vise klinisk signifikante fald i nedtrykthed og angst. Deltagerne tilskrev forbedringer i holdninger til liv / selvtillid, humør, forhold og spiritualitet til højdosisoplevelsen, med > 80% tilkendegav moderat eller større øget trivsel / tilfredshed med livet. Lokalsamfundets observatørvurderinger viste tilsvarende ændringer. En psilocybinoplevelse med mystiske elementer forstærkede den terapeutiske effekt af psilocybindosen.

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)
Forfattere
Roland R Griffiths
Matthew W Johnson
Michael A Carducci
Annie Umbricht
William A Richards
Brian D Richards
Mary P Cosimano
Margaret A Klinedinst
Publiceringsdato
Tidsskrift
Journal of Psychopharmacology
Nøgleord
psilocybin
hallucinogen
kræft
angst
depression
symptom remission
mystical experience