Gå til hovedindhold

Den nyeste forskning indikerer, at psykedelika, administreret under opsyn af professionelle, er et effektivt terapeutisk middel til behandling af mentale lidelser som depression, angst, afhængighed, PTSD og traume. Forskningen viser yderligere, at de psykedeliske substanser er et vigtigt redskab til at forstå sammenhængen mellem hjernefunktion og bevidsthed.

Samfundsmæssigt har de psykedeliske substanser dog en turbulent historie bag sig, og i takt med, at den psykedeliske forskning genvinder fodfæste, vækkes gamle fordomme og meninger om, hvilken plads psykedelika bør have i samfundet.

Hvis psykedelika skal reintegreres i det danske samfund, mener vi at det bør følge principper fra den videnskabeligt funderede forskning, samtidig med at befolkningen, politikerne og institutioner oplyses med saglig viden om den nyeste forskning. Ligeledes, er det vigtigt, at psykedelisk forskning som tværfaglig akademisk retning aftabuiseres, så flere talentfulde forskere og fagpersoner aktiveres og forskningens grænseflader udvides.

Vi vil dog gerne understrege, at selvom der er positive indikationer for psykedelikas terapeutiske potentiale, så ser vi ikke dette som en blåstempling af sikkerheden ved rekreationelt brug.

De videnskabelige forsøg afvikles under strengt kontrollerede omstændigheder inkl. f.eks.:

 • screening af forsøgspersoner mht. risiko for psykotisk reaktion
 • grundig forberedelse af forsøgspersonen på, hvad en psykedelisk oplevelse kan indebære
 • nøje kontrol med dosis og kvalitet af substans
 • tilstedeværelse af fagligt uddannede terapeuter under selve sessionen 
 • opfølgning på forsøgspersonens mentale tilstand i tiden efter sessionen

Disse foranstaltninger sættes i værk for at forhindre at alvorlige uheld sker og er tæt forbundet med de lovende forskningsresultater, vi har set hidtil.

Vores vision

Netværk for Psykedelisk Forskning søger at fremme forståelsen af psykedeliske substansers potentiale. Derudover søger vi at skabe nye juridiske og kulturelle rammer for ansvarlig administration af psykedeliske substanser baseret på videnskabelige metoder og forskningsresultater.

Mål

Fra vedtægterne og de etiske retningslinjer (kan læses i deres helhed her).

 • At styrke den danske psykedeliske forskning ved at samle danske akademikere (indenrigs og udenrigs) og akademikere i Danmark (udenlandske som danske) med videnskabelig interesse for psykedeliske substanser og deres implikationer for klinisk praksis, samfund og kultur.
 • Fremme dialog med danske politikere om psykedelika med henblik på at styrke folkesundheden.
 • Medvirke til en aftabuisering af det psykedeliske forsknings- og praksisfelt på danske uddannelsesinstitutioner.
 • At styrke danske sundhedsprofessionelle med interesse for psykedeliske substanser og deres implikationer for klinisk praksis.
 • At fremlægge psykedelisk forskning for det bredere samfund og fremme saglig diskussion heraf.

Herudover vil vi gerne skabe et frugtbart miljø for forskere og fagfolk, f.eks. gennem

 • Udvikling af website, der formidler overblik over de vigtigste artikler og ressourcer inden for psykedelisk forskning og giver adgang til internationalt netværk af ressourcer (databaser, forskere etc)

 • Afholdelse af lokale møder f.eks. i journal club format.

 • Deltagelse i konferencer.

 • Skabe en bæredygtig organisation, socialt og økonomisk

Organisation

Vi er en almennyttig, non-profit forening, drevet af frivillig arbejdskraft.

Bestyrelsen

Formand
Mie Lykke Jeppesen
Cand.scient i Medicinalbiologi + Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Næstformand
Kevin Mikkelsen
Bachelor i Cultural Studies and Social Psychology
Kasserer
Benjamin Christensen
Cand. mag. i Litteraturhistorie og Multimedier