Gå til hovedindhold

Den nyeste forskning indikerer, at psykedelika, administreret under opsyn af professionelle, er et effektivt terapeutisk middel til behandling af mentale tilstande som depression, angst, afhængighed, PTSD og traume. Forskningen viser yderligere, at de psykedeliske substanser er et vigtigt redskab til at forstå sammenhængen mellem hjernefunktion og bevidsthed.

Samfundsmæssigt har de psykedeliske substanser dog en turbulent historie bag sig, og i takt med, at den psykedeliske forskning genvinder fodfæste, vækkes gamle fordomme og meninger om, hvilken plads psykedelika bør have i samfundet.

Hvis psykedelika skal reintegreres i det danske samfund, skal det følge den videnskabeligt funderede forskning, samtidig med at befolkningen, politikerne og institutioner oplyses med saglig viden om den nyeste forskning. Ligeledes, er det vigtigt, at psykedelisk forskning som tværfaglig akademisk retning aftabuiseres, så flere talentfulde forskere og fagpersoner aktiveres og forskningens grænseflader udvides.
 

Vores vision

Netværk for Psykedelisk Forskning søger at fremme forståelsen af psykedeliske substansers potentiale. Derudover søger vi at skabe nye juridiske og kulturelle rammer for ansvarlig administration af psykedeliske substanser baseret på videnskabelige metoder og forskningsresultater.

Mål

Fra vedtægterne

  1. At styrke den danske psykedeliske forskning, ved at samle danske (sundheds)professionelle med interesse for og professionel erfaring med psykedeliske substanser.

  2. At oplyse danske uddannelsesinstitutioner, politikere og det bredere samfund om psykedeliske substanser med henblik på at fremme folkesundheden.

  3. At fremlægge psykedelisk forskning og fremme saglig diskussion heraf.

Herudover vil vi gerne skabe et frugtbart miljø for forskere og fagfolk, f.eks. gennem

  • Udvikling af website, der formidler overblik over de vigtigste artikler og ressourcer inden for psykedelisk forskning og giver adgang til internationalt netværk af ressourcer (databaser, forskere etc)

  • Afholdelse af lokale møder f.eks. i journal club format.

  • Deltagelse i konferencer.

  • Skabe en bæredygtig organisation, socialt og økonomisk

Organisation

Vi er en gruppe personer med faglig interesse for psykedeliske substansers medicinske og terapeutiske potentiale.

Vi er en non-profit forening, drevet af frivillig arbejdskraft.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Kristoffer Gravgaard Pedersen
Bachelor i Antropologi ved Aarhus Universitet
Næstformand
Anders Dahl
Cand.scient i antropologi, specialisering i sundhedsantropologi.
Bestyrelsesmedlem, medstifter og kulturanalytiker
Kevin Mikkelsen
Bachelor i Cultural Studies and Social Psychology
Formand
Mie Lykke Jeppesen
Cand.scient i Medicinalbiologi + Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Kasserer, projektstyring og IT-ansvarlig.
Benjamin Christensen
Cand. mag. i Litteraturhistorie og Multimedier