Gå til hovedindhold

Fra egoisme til øko-isme: Psykedelika øger naturforbundethed

Forest Light
Forest Light by Joseph @flickr. CC BY-SA 2.0

Forskerne bag denne artikel har fulgt en gruppe personer, der har haft en psykedelisk oplevelse, over to år. Ved hjælp af spørgeskemaer har de registreret personernes fornemmelse af forbundethed til naturen og deres generelle psykiske velbefindende.

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Baggrund: Det ser ud til at mennesker i stigende grad mister forbindelsen til deres naturlige miljø, hvilket er blevet sammenkædet med dårlig mental sundhed og ødelæggelse af naturen. Tidligere undersøgelser tyder på, at individuelle grader af naturforbundethed kan øges igennem brugen af ​​klassiske psykedeliske substanser, skønt en årsagssammenhæng mellem psykedelisk brug og naturforbundethed endnu ikke er etableret.

Metoder: Med brug af korrelationer og generalized linear mixed regression modelling, undersøgte vi sammenhængen mellem psykedelisk brug og
naturforbundethed i en prospektiv online undersøgelse. Enkeltpersoner, der planlagde at indtage psykedelika, modtog spørgeskemaer 1 uge før (N = 654) plus en dag, 2 uger, 4 uger og 2 år efter en psykedelisk oplevelse.

Resultater: Hyppigheden af ​​livslang psykedelisk brug var positivt korreleret med naturforbundethed ved baseline. Naturforbundethed var signifikant øget 2 uger, 4 uger og 2 år efter den psykedeliske oplevelse. Denne stigning var positivt korreleret med samtidige stigninger i psykisk velbefindende og var afhængig af omfanget af ego-opløsning og opfattede indflydelse af naturlige omgivelser under den akutte psykedeliske tilstand. 

Konklusioner:
De her præsenterede beviser for en kontekst- og tilstandsafhængig årsagseffekt af psykedelisk brug på naturforbundethed, har relevans for psykedeliske behandlingsmodeller inden for mental sundhed og, i lyset af den nuværende økologiske krise, planetens helbred.

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Open Access (komplet tekst tilgængelig)
Forfattere
Hannes Kettner
Sam Gandy
Eline C. H. M. Haijen
Robin L. Carhart-Harris
Publiceringsdato
Tidsskrift
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nøgleord
naturforbundethed
mentalt helbred
mental sundhed
velvære
psykedelika
set og setting
akutte effekter
ego-opløsning
natureksponering