Gå til hovedindhold

Forsøg med psilocybin vs. escitalopram mod depression

Psilocybin vs. escitalopram
Collage. Tegning "Psilocybin" af cheese_colored_mumu, Foto "Cipralex" CC-BY-2.0. " af Oghmoir. Licens CC BY-SA 3.0

Det første større placebo-kontrollerede, dobbelt-blindede forsøg, hvor man direkte sammenligner effektiviteten af traditionel SSRI-medicin med psilocybin til behandling af depression.

Abstract / resumé (vores oversættelse)

Baggrund
Psilocybin har måske antidepressive egenskaber, men direkte sammenligninger mellem psilocybin og etablerede behandlinger mod depression mangler.

Metoder
I et fase 2, dobbeltblindet, randomiseret, kontrolleret forsøg med patienter med langvarig, moderat til svær alvorlig depressiv lidelse, sammenlignede vi psilocybin med escitalopram, en selektiv serotonin-genoptagelsesinhibitor, over en 6-ugers periode. Patienter blev fordelt i forholdet 1: 1 til at modtage to separate doser på 25 mg psilocybin med 3 ugers mellemrum plus 6 ugers daglig placebo (psilocybin-gruppen) eller to separate doser på 1 mg psilocybin med 3 ugers mellemrum plus 6 ugers daglig oral escitalopram (escitalopram-gruppen); alle patienter fik psykologisk støtte.

Det primære resultat var ændringen i pointtal fra baseline på 16-poster Quick Inventory of Depressive Symptomatology – Self-Report (QIDS-SR-16; pointtal varierer fra 0 til 27, med højere pointtal, der indikerer større depression) i uge 6. Der var 16 sekundære resultater, herunder QIDS-SR-16 respons (defineret som en reduktion i pointtal på> 50%) og QIDS-SR-16 remission (defineret som et pointtal på ≤5) i uge 6.

Resultater
I alt 59 patienter blev indskrevet; 30 blev tildelt psilocybin-gruppen og 29 til escitalopram-gruppen. De gennemsnitlige pointtal på QIDS-SR-16 ved baseline var 14,5 i psilocybin-gruppen og 16,4 i escitalopram-gruppen. De gennemsnitlige (± SE) ændringer i pointtal fra baseline til uge 6 var -8,0 ± 1,0 point i psilocybin-gruppen og -6,0 ± 1,0 i escitalopram-gruppen for en forskel mellem gruppen på 2,0 point (95% konfidensinterval [CI], -5,0 til 0,9) (P = 0,17).

70% af patienterne i psilocybin-gruppen responderede på QIDS-SR-16 overfor 48% af patienterne i escitalopram-gruppen, hvilket gav en forskel mellem grupperne på 22 procentpoint (95% CI, -3 til 48); QIDS-SR-16 remission forekom hos henholdsvis 57% og 28% hvilket gav en forskel mellem grupperne på 28 procentpoint (95% CI, 2 til 54).

Andre sekundære resultater favoriserede generelt psilocybin frem for escitalopram, men analyserne blev ikke korrigeret for flere sammenligninger. Forekomsten af ​​bivirkninger var ens i forsøgsgrupperne.

Konklusioner
På baggrund af ændringen i depressionscores på QIDS-SR-16 i uge 6 viste dette forsøg ikke en signifikant forskel i antidepressive virkninger mellem psilocybin og escitalopram i en udvalgt gruppe af patienter. Sekundære resultater favoriserede generelt psilocybin frem for escitalopram, men analyserne af disse resultater manglede korrektion for flere sammenligninger.

Der kræves større og længere forsøg for at sammenligne psilocybin med etablerede antidepressiva.

(Finansieret af Alexander Mosley Charitable Trust og Imperial College Londons Center for Psychedelic Research; ClinicalTrials.gov-nummer, NCT03429075.)

Mere om artiklen
Tilgængelighed
Closed Access (abstract tilgængeligt, komplet tekst kræver login)
Forfattere
Robin L. Carhart-Harris
Bruna Giribaldi
Rosalind Watts
Michelle Baker-Jones
Ashleigh Murphy-Beiner
Roberta Murphy
Jonny Martell
Allan Blemings
David Erritzoe
David Nutt
Publiceringsdato
Tidsskrift
The New England Journal of Medicine